HF Medier og sprog

HF Medier og sprog er for dig, der interesserer dig for kommunikation mellem mennesker og i forskellige medier. Du er nysgerrig efter at lære mere om forskellige sprogområder og kulturmøder, og så drømmer du fx om at arbejde med tolkning, undervisning, journalistik eller inden for medier.

Hvad er HF Medier og sprog?

Uddannelsen er både praktisk og teoretisk, og der arbejdes med virkelighedsnære cases, bl.a. ved praktik- og projektforløb.

Det 2-årige forløb

1. semester 2. semester 3. semester 4. semester
Dansk Dansk Dansk Dansk
Engelsk Engelsk Engelsk
Kulturfag- og samfundsfaggruppe Kulturfag- og samfundsfaggruppe Kulturfag- og samfundsfaggruppe
Matematik Matematik
Naturvidenskabelig faggruppe Naturvidenskabelig faggruppe
Idræt eller kunsterisk fag Spansk Spansk
Mediefag
Faglig fordybelse Faglig fordybelse Faglig fordybelse Faglig fordybelse
Projekt- og praktikforløb Projekt- og praktikforløb Projekt- og praktikforløb II
Større skriftlig opgave

Hvad kan du blive?

En 2-årig HF giver dig mulighed for at læse videre på et erhvervsakademi, en professionshøjskole eller en anden videregående uddannelse. Med HF Natur og videnskab kan eksempler på uddannelser være:

  • Professionsbachelor: Visuel kommunikation, TV- og medietilrettelæggelse, tegnsprogs- og skrivetolk, journalist, medieproduktion og ledelse, fotojournalist.

Tilmelding

Link til adgangskortet.

Du kan tilmelde dig via www.optagelse.dk eller via vejlederne. Book en tid her.