HF Medier og sprog

HF Medier og sprog er for dig, der interesserer dig for kommunikation mellem mennesker og i forskellige medier. Du er nysgerrig efter at lære mere om forskellige sprogområder og kulturmøder, og så drømmer du fx om at arbejde med tolkning, undervisning, journalistik eller inden for medier.

Hvad er HF Medier og sprog?

Uddannelsen er både praktisk og teoretisk, og der arbejdes med virkelighedsnære cases, bl.a. ved praktik- og projektforløb.

Du kan fx vælge fagkombinationerne:

Det 2-årige forløb

Efterår 2019 Forår 2020 Efterår 2020 Forår 2021
Dansk Dansk Dansk Dansk
Engelsk Engelsk Engelsk
Kulturfag Kulturfag Kulturfag
Matematik Matematik
Naturfag Naturfag
Idræt eller kreativt fag
Faglig fordybelse Faglig fordybelse Faglig fordybelse Faglig fordybelse
Fagpakkefag I Fagpakkefag I
Fagpakkefag II Fagpakkefag II
Valgfag på C-niveau

Hvad kan du blive?

En 2-årig HF giver dig mulighed for at læse videre på et erhvervsakademi, en professionshøjskole eller en anden videregående uddannelse. Med HF Natur og videnskab kan eksempler på uddannelser være:

  • Professionsbachelor: Visuel kommunikation, TV- og medietilrettelæggelse, tegnsprogs- og skrivetolk, journalist, medieproduktion og ledelse, fotojournalist.

Tilmelding

Link til adgangskortet.

Du kan tilmelde dig via www.optagelse.dk eller via vejlederne. Book en tid her.