Større skriftlig opgave (SSO)

På andet år skal du skrive en Større skriftlig opgave (SSO) på max. 15 sider. Du har en undervisningsfri uge til at skrive den, men det er selvfølgelig en god idé at gøre dig nogle overvejelser om opgaven i et godt stykke tid inden.

Fag

Du kan vælge at skrive i 1, 2 eller 3 fag. Du skal enten følge undervisningen eller have taget eksamen i de fag, du vælger. Et af fagene skal være på b-niveau.

Emne

Sammen med din vejleder vælger du et emneområde. Din vejleder skriver opgaveformuleringen, som du får, når opgaveugen starter.

Hjælp

Hos Studievejledningen kan du få et vejledningshæfte om SSO.
I Studieværkstedet kan du få hjælp til litteratursøgning og til hvordan du får mest ud af opgaveugen.

Tid

  • Frist for emnevalg og tilmelding ligger i november.
  • Opgaveugen ligger i februar.
  • Relevante datoer udmeldes på skolens intranet.

Find et skema over hele det 2-årige forløb her.