En hel HF som enkeltfag

HF på to, tre eller flere år

Når du vælger enkeltfag, kan du stadig tage en hel HF-eksamen på to år. Du kan også vælge et tre-årigt HF-forløb eller et forløb over flere år. At læse en hel HF som enkeltfag er en god idé, hvis du har travlt med fx arbejde, børn eller sport.

I det tre-årige forløb er der også tid til at indhente fag fra folkeskolen.

Fordelene ved at tage en hel HF som enkeltfag

At tage en hel HF som enkeltfag er enormt fleksibelt

  • Sammen med en vejleder sammensætter du din egen HF
  • Vejlederen hjælper undervejs og svarer på dine spørgsmål
  • Du kan få overført karakterer fra fag taget på andre HF kurser, STX, HHX eller HTX
  • Du vælger selv, hvornår du vil tage hvilke fag
  • Du kan have perioder med mange timer og perioder med få timer
  • Du kan vælge hold eller e-learning
  • Du kan læse dag eller aften.

Hvis du tager din HF på to år, har du ca. 30 lektioner om ugen. Bruger du tre år, har du ca. 23 lektioner om ugen.

Hel HF-eksamen som enkeltfag

En hel HF-eksamen som enkeltfag sammensættes af 10 obligatoriske fag og 3 valgfag, som kombineres efter nogle særlige retningslinjer.

Du skal også skrive en større skriftlig opgave (SSO) og lave et tværfagligt eksamensprojekt.

Når du skal have et bevis for din hele HF som enkeltfag, skal du udfylde denne formular, som du afleverer i receptionen i enten Albertslund eller Rødovre.

Optagelse

Du skal have et fagligt niveau svarende til 10. klasse (10. klasse, 1.g, afsluttet grundforløb eller lignende).

Du må ikke gå på HF-enkeltfag samtidig med at du er igang med en anden uddannelse. Undtagelsen er hvis faget er en del af din nuværende uddannelse og dit uddannelsessted betaler fuld pris for faget. I det tilfælde skal din skole kontakte studievejledningen på Vestegnen HF & VUC, for at få dig tilmeldt.