En hel HF som enkeltfag

HF på to, tre eller flere år

Når du vælger enkeltfag, kan du stadig tage en hel HF-eksamen på to år. Du kan også vælge et tre-årigt HF-forløb eller et forløb over flere år. Det er en god idé, hvis du har travlt med fx. arbejde, børn eller sport.

I det tre-årige forløb er der også tid til at indhente fag fra folkeskolen.

  • Sammen med en vejleder sammensætter du din egen HF.
  • Vejlederen hjælper undervejs og svarer på dine spørgsmål.
  • Du kan få overført karakterer fra fag taget på andre HF kurser, STX, HHX eller HTX.
  • Du vælger selv, hvornår du vil tage hvilke fag.
  • Du kan have perioder med mange timer og perioder med få timer.
  • Du kan vælge hold eller e-learning.
  • Du kan læse dag eller aften.

Hvis du tager din HF på to år, har du ca. 30 lektioner om ugen. Bruger du tre år, har du ca. 23 lektioner om ugen.

Hel HF-eksamen som enkeltfag

En hel HF-eksamen som enkeltfag sammensættes af 10 obligatoriske fag og 3 valgfag, som kombineres efter nogle særlige retningslinjer.

Du skal også skrive en større skriftlig opgave (SSO) og lave et tværfagligt eksamensprojekt.

Når du skal have et bevis for din hele HF som enkeltfag, skal du udfylde denne formular , som du afleverer i receptionen i enten Albertslund eller Rødovre.