HF for ordblinde

HF for ordblinde er en 3-årig ungdomsuddannelse målrettet ordblindes særlige behov, der giver adgang til videre uddannelse.

Vestegnen HF & VUC har udbudt HF for ordblinde i mere end 15 år og har stor erfaring med at tilrettelægge og gennemføre et succesfuldt tilbud, der tager højde for unge ordblindes særlige undervisningsbehov. Vi ved, hvad der virker!

Tilmelding

”Det er med målet for øje, at jeg får min ekstra power.” Klik på billedet og læs Ann’s erfaring med HF for ordblinde.

Du kan begynde på HF allerede efter 9. klasse, hvis du opfylder adgangsforudsætningerne.

Læs mere om optagelseskravene.

Du søger via www.optagelse.dk. I bemærkningsfeltet skriver du, at du søger HF for ordblinde.

Du kan også ringe på 4511 4250 eller skrive til Marianne Jæpelt på mj@vucv.dk og aftale tid til en samtale.

Om HF for ordblinde

”For mig, er min uddannelse hos VUCV, en investering i livet”. Klik på billedet og læs om hans erfaring med HF for ordblinde.

• Uddannelsen er en almindelig to-årig HF-uddannelse tilrettelagt over tre år

• Du går i én klasse med andre ordblinde elever

• Du får obligatorisk og valgfagsundervisning i en række HF-fag

• Du får særligt tilrettelagt ordblindeundervisning på små hold af specialuddannede ordblindelærere
• Du udvikler din evne til at arbejde selvstændigt og sammen med andre ordblinde

• Du går på en skole med en voksenpædagogisk profil

• Du deltager i skolens kulturelle og sociale arrangementer

• Du deltager i skolens fælles studietur til Berlin

Virtual reality (VR) som en integreret del af undervisningen

Hvis du vælger at tage en HF for ordblinde hos os, vil du blive undervist på en helt ny måde.  Virtuel reality (VR) er nemlig en integreret del af undervisningen og du kan derfor tilegne dig viden på en spændende, eksperimenterende og kreativ måde. Du vil fx. kunne opleve sprog og kultur ved virtuelle rejser, lave kemiske forsøg fra det virtuelle laboratorie og træne dig op til eksamen ved en virtuel eksamenssituation. Undervisningen er for alle, så du behøver hverken at have nogle tekniske forudsætninger eller en særlig interesse for VR for at være med. Du skal bare have lyst til at lære på en sjov og nytænkende måde.

Det praktiske

• Du får adgang til skolens digitale bibliotek og hjælpemidler

• Du får forlænget tid til eksamen

• Du bliver testet og vejledt af specialuddannede ordblindelærere

Fagene på HF for ordblinde

Fast klasse:
På HF for ordblinde følger du et almindeligt HF-forløb, men du går i en fast klasse med andre ordblinde elever.

Dansk:
Ud over de almindelige seks dansktimer om ugen i to år får du to timers undervisning om ugen i studieteknik samt læse- og skrive-teknik for ordblinde. Dette foregår på små hold.

Engelsk:
Også i engelsk er der HF-hold med støtte til ordblinde, og der tilbydes et særligt træningsprogram i engelsk, HELP, to timer om ugen i små grupper.

Videre efter HF:
En hel HF og relevante valgfag giver adgang til alle videregående uddannelser*. Sørg for, at du vælger de valgfag, der kræves på netop den
uddannelse, du ønsker. Læs mere her.

*Adgang til universitetet kræver en udvidet fagpakke (ekstra 250 timer) på 2. år af 2-årig HF eller en overbygning efter 2-årig HF på GSK eller HF-enkeltfag. Den faglige overbygning tager højst ½ år.

Tid og sted

HF for ordblinde starter hvert år i august. Du går i en fast klasse, og derfor starter alle samtidig.
Du kan læse HF for ordblinde i Albertslund.

Økonomi og SU

Undervisningen er gratis. Hvis du er over 18 år, har du mulighed for at søge SU (Statens Uddannelsesstøtte). Læs mere om SU.