HF for ordblinde

På Vestegnen HF & VUC kan du tage en HF særligt tilrettelagt for ordblinde.

Tilmelding

Du kan begynde på HF allerede efter 9. klasse, hvis du opfylder adgangsforudsætningerne.På Vestegnen HF & VUC kan du tage en særlig HF for ordblinde

Læs mere om optagelseskravene på HF her.

Du søger via www.optagelse.dk og i bemærkningsfeltet skriver du, at du søger HF for ordblinde.

Ring 4511 4250 eller skriv til Marianne Jæpelt på mj@vucv.dk og aftal tid til en samtale.

Eller kontakt studievejleder Kirsten Hundahl på  mail: khu@vucv.dk.

Om HF for Ordblinde

 • Det tager tre år.
 • Særlig støtte til ordblinde i alle fag.
 • Test og vejledning af specialuddannede ordblindelærere.
 • Du kan søge om en IT-rygsæk.
 • Du får hjælpemidler og strategier, som gør livet som ordblind lidt lettere.
 • Du får en almen viden, som du kan bruge i dit job og i dit liv.
 • Du lærer at sætte dig ind i og arbejde med nye problemstillinger.
 • Du lærer at arbejde sammen med andre om faglige emner.
 • Du udvikler din evne til at arbejde selvstændigt og fordybe dig.
 • Et godt skolemiljø med kulturarrangementer.
 • Studieture og kulturelle og sociale aktiviteter.

Fagene på HF for ordblinde

Fast klasse:
På HF for ordblinde følger du et “almindeligt” HF-forløb, men du går i en fast klasse sammen med kun ordblinde elever.

Dansk:
Ud over de almindelige seks dansktimer om ugen i to år, får du to timers undervisning om ugen i studieteknik samt læse- og skrive-teknik for ordblinde.
Dette foregår på små hold.

Engelsk:
Også i engelsk er der HF-hold med støtte til ordblinde, og der tilbydes et særligt træningsprogram i engelsk, HELP, to timer ugentlig i små grupper.

Videre efter HF:
En hel HF og relevante valgfag giver adgang til alle videregående uddannelser*. Sørg for at du vælger de valgfag, der kræves på netop den
uddannelse, du ønsker. Se mere her.

*Adgang til universitetet kræver en udvidet fagpakke (ekstra 250 timer) på 2. år af 2-årig HF eller en overbygning efter 2-årig HF på GSK eller HF-enkeltfag. Den faglige overbygning tager højst ½ år.

Tid og sted

HF for ordblinde starter hvert år i august. Du går i en fast klasse og derfor starter alle samtidig.

Du kan læse HF for ordblinde i Albertslund.

Økonomi

Undervisningen er gratis, og bøgerne låner du. Du skal selv medbringe en bærbar computer.

Hvis du er over 18, har du mulighed for at søge SU (Statens Uddannelsesstøtte). Læs mere om SU.