Specialpædagogisk støtte (SPS)

Hvis du læser HF og har særlige læse- og skrivevanskeligheder eller andre udfordringer, der gør det vanskeligt at gennemføre uddannelsen, kan vi hjælpe dig med at søge støtte.

Hvem

Kursister med følgende udfordringer kan ansøge om SPS-støtte:

  • Ordblindhed.
  • Psykiske vanskeligheder (depression, ADHD, mm.).
  • Døve eller hørehæmmede.
  • Blinde eller svagsynede.

Hvad

Du kan få støtte til studiestøttetimer og herudover IT-hjælpemidler, specialstole eller andet til indlæring, strategisk læseforståelse, opgaveskrivning og eksamensforberedelse.

Støttebehovet skal være dokumenteret.

Hvordan

Hos SPS-vejlederen skal du udfylde en erklæring, om at du er kursist på HF og har et støttebehov.

Hvis du har dokumentation for en funktionsnedsættelse, skal den medbringes til samtalen. SPS-vejlederen vil afdække, hvilke vanskeligheder du oplever i forbindelse med din uddannelse, og hvilke krav der stilles til dig. Herefter udarbejdes nogle forslag til støtte, som kan afhjælpe vanskelighederne.

Inden du taler med SPS-vejlederen, bør følgende overvejes:

  • Hvad du ikke kan i det daglige på uddannelsen.
  • Hvorfor du mener, at du ikke kan det.
  • Hvilken støtte, der vil bringe dig videre.

Tildeles du SPS-timer vil du få en SPS-lærer, som løbende vejleder dig efter dine behov og særlige udfordringer.

Ønsker du at ansøge om SPS, henvender du dig til studievejleder Kirsten Hundahl (khu@vucv.dk), der er ansvarlig for ansøgning af SPS-støtten. SPS-støtte søges typisk for et halvt år ad gangen.

Hvis du vil vide mere

Du kan læse mere om specialpædagogisk støtte på spsu.dk.