Upgrade-forløb banede vej til pædagoguddannelsen for Michelle

Mange danskere udelukkes hvert år fra at starte på en erhvervsuddannelse på grund af de herskende karakterkrav, men stadig flere “opkvalificeres” ved hjælp af dedikerede VUC-forløb. I 2015 deltog Michelle Juul fra Rødovre i Vestegnen HF & VUC’s “Upgrade”-forløb, som med hendes egne ord var “med til at smide mig i gang efter barsel.” I dag er hun ved at uddanne sig som pædagogisk assistent på SOSU C-skolen i Brøndby.

Michelle blev “opkvalificeret” ved hjælp af Vestegnen HF & VUC's Upgrade-forløb
Foto: Ida Marie Odgaard

På Vestegnen HF & VUC kaldes de særligt EUD-forberedende forløb for “Upgrade”. Her kan elever, der mangler det nødvendige 02-tal i dansk og/eller matematik, blive fagligt klædt på til at komme ind på en erhvervsuddannelse.

Om baggrunden for, at hun deltog i forløbet, fortæller Michelle:

“Upgrade var med til at smide mig i gang efter barsel. På alle skoler lærer elever bedst, hvis de har nogle gode lærere, som gerne vil dem, og som forstår, hvis tingene godt kan være lidt svære. Det gjorde de lærere, jeg havde på Upgrade. Upgrade gav mig blod på tanden, og i mit forløb fandt jeg ud af, at jeg faktisk godt kunne, hvis bare jeg ville og havde den rette støtte. Upgrade gjorde, at jeg forbedrede mine karakterer i dansk og matematik, og at jeg havde mulighed for at komme ind på pædagogisk assistent-uddannelsen.”

Det værste bag sig

Michelle havde en mangelfuld grundskole bag sig og havde derfor brug for at blive opkvalificeret:

“Jeg gik stort set ikke i skole i 8. og 9. klasse og kom kun op til eksamen i engelsk og dansk. Fagene var for svære for mig, og lærerne havde ikke mulighed for at give mig den hjælp, jeg behøvede. Jeg forstod ikke vigtigheden af at passe min skole,” fortæller hun.

Også sociale udfordringer udgjorde en hindring for Michelles vej videre:

“Efter 9. klasse startede jeg som EGU-elev (erhvervsgrunduddannelse), læste pædagogik og var i praktik i en børnehave. Jeg var rigtig god socialt, og det har jeg egentlig altid været, men de mennesker, jeg blev tiltrukket af, var andre unge, som ikke var byens bedste børn. Jeg røg i fængsel, og da jeg kom ud, vidste jeg at der skulle ske ændringer. Det gjorde der også. Jeg genoptog min EGU i 2011 og var i en vuggestue i et år, og efterfølgende har jeg haft småjobs. Da jeg så havde fået min søn, og min barsel var overstået, ville jeg gerne læse videre som pædagogisk assistent, så jeg derefter kunne komme på pædagogseminariet. Men grundet mine dårlige karakterer kunne jeg ikke komme ind på PAU. Og der startede jeg så på Upgrade. Og det var vejen frem.”

Følelsen til fælles

Under forløbet fandt Michelle ud af, at hun i virkeligheden var god nok, og at realiseringen blot krævede personligt engagement, et sundt skolemiljø og de muligheder, VUC tilbyder. I et interview med Berlingske uddyber hun:

“VUC gav mig følelsen af at være god nok, og at jeg faktisk godt kunne finde ud af de faglige ting, og at jeg faktisk godt kan finde ud af matematik. Det gjorde også meget for mig, at det gik godt, og jeg fik den nødvendige hjælp af VUC- lærerne.”

I klassen observerede hun, at følelsen lod til at gå igen hos de andre elever. Sociale, mentale og faglige forskelle til trods var sammenholdet fantastisk, og alle havde viljen og kapaciteten til at overkomme de fælles udfordringer.