AVU og FVU-undervisning i Ishøj

Bor du i Ishøj eller nær Ishøj, kan du nu tage  almen voksenuddannelse (AVU) eller forberedende voksenundervisning (FVU) i nærheden af din bopæl.

Undervisningen foregår på Ishøj Rådhus, Store Torv 20, 2635 Ishøj, 8. sal.

Undervisningen:

 • er SU-berettiget (AVU-undervisning)
 • foregår i dagtimerne
 • foregår i nærheden af din bopæl
 • koster et mindre gebyr på 520 kr. Tager du FVU-læsning eller FVU-matematik er undervisningen gratis
 • giver dig mulighed for at kunne videreuddanne dig eller søge fast job
 • giver dig forudsætningerne for at kunne hjælpe dine børn ift. deres undervisning

Uddannelsesmuligheder i Ishøj

AVU: Basis-pakke
Forløbet tager 17 uger og er forløb for dig, der ønsker en erhvervsuddannelse, vil på HF eller tættere på job. Pakken består af dansk, matematik, engelsk og samfundsfag på grundlæggende niveau. Læs mere mere om fagene her.
Det koster et gebyr på 520 kr. at tage Basis-pakken.
Du har mulighed for at få SU.

FVU-læsning og FVU-matematik
FVU er et 10 ugers kursus for dig, der gerne vil blive bedre til at læse, stave, skrive og regne. Du kan bruge kurset som forberedelse til en uddannelse. Læs mere om fagene her.
Vi starter undervisningen op til august, men da vi har løbende optag, kan du begynde, når du har brug for det. Der er ikke undervisning i sommerferieperioden.
Det er gratis at tage FVU-undervisning.
Det er ikke muligt at få SU.

Tilmelding

Vi anbefaler, at du taler med en studievejleder omkring dine muligheder.

Du har flere muligheder for at snakke med en studievejleder:

 • Book et møde via: Book en vejleder.
 • Skriv en mail til ishoej@vucv.dk. Husk at skriv dig navn og telefonnummer, så vil du efterfølgende blive ringet op af en vejleder.

Vær opmærksom på følgende:
For at blive tilmeldt på undervisningen i Ishøj skal du være 25 år eller derover. Optagelse sker efter en individuel vurdering i forbindelse med din tilmelding.

Undtagelser:
Der er nogle undtagelser fra 25-årsreglen.  Er du ung og mellem 18 og 24 år vil du fortsat kunne tage AVU-fag hvis:

 • Du er og vedbliver med at være i beskæftigelse mindst 20 timer/ugen – her er der dog ikke mulighed for at få SU
 • Du har gennemført en ungdomsuddannelse, men har behov for faglig opkvalificering inden for specifikke fag
 • Du er i gang med en ungdomsuddannelse, for eksempel HF (også på enkeltfag), men har behov for at kunne følge et enkelt fag på AVU, fx matematik eller engelsk for at kunne klare det gymnasiale niveau. Der kan højest tages 1 fag på AVU-niveau hvert halvår
 • Du er på barsel og ønsker at følge enkelte fag.

Er du i tvivl om noget, kan du altid kontakte en studievejleder. Se hvordan ovenfor.

Særligt for FVU

Alle nye kursister skal screenes (testes), før de optages på et hold.

Tid

Vi starter hold til august.

Økonomi og IT

FVU-undervisningen er gratis.
Basis-pakken koster et gebyr på 520 kr. Læs mere om deltagerbetaling her.

Du bedes selv medbringe en bærbar computer. Bøgerne låner du.

Tager du Basis-pakken har du mulighed for at søge SU (Statens Uddannelsesstøtte). Læs mere om SU eller kontakt vores SU-vejleder.
Tager du FVU-undervisning, er det ikke muligt at søge SU.

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Hvis du  har særlige læse- og skrivevanskeligheder eller andre udfordringer, der gør det vanskeligt at gennemføre uddannelsen, kan vi hjælpe dig med at søge Specialpædagogisk støtte (SPS). Læs mere.