HF – enkeltfagshold og fagpakker i Rødovre 2017-18